Obrodziło w konta osobiste

Obrodziło w konta osobiste

Grupa klientów, którzy w ostatnim czasie otworzyli nowe konta osobiste, okazała się największa w historii. Co drugi z nich wybrał ofertę jednego z rynkowych potentatów. Jednak niektóre instytucje zanotowały spadek liczby rachunków bieżących.

Z danych zebranych przez „Puls Biznesu” wynika, że okres od czerwca 2021 do czerwca 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę nowo założonych rachunków bieżących. W tym czasie przybyło nieco ponad 2 mln ROR-ów dla klientów indywidualnych. To największy wzrost w historii w ujęciu 12-miesięcznym.

(Nie)chętnie zakładamy konta osobiste

Natomiast w stosunku do I kwartału br. liczba kont osobistych zwiększyła się o 0,84 mln szt. To też bardzo dobry wynik. Dla porównania w ciągu 12 miesięcy od czerwca 2020 r. klienci detaliczni założyli 0,3 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

W efekcie na koniec I półrocza 14 banków komercyjnych raportujących dane prowadziło 36,7 mln kont osobistych. Faktycznie stan rynku był nieco inny, gdyż kilka najmniejszych organizacji (w tym BPS, SGB, Toyota Bank, Plus Bank) nie dzieli się informacjami o prowadzonych ROR-ach.

W zestawieniu z liczbą ludności Polski (38 mln osób) liczba rachunków bankowych może robić wrażenie. Aczkolwiek nie oznacza to, że każdy z nas ma konto w banku.

Z badania NBP „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” wynika, że 11 proc. z nas funkcjonuje bez ROR-u. Wg raportu Global Index Banku Światowego ta luka jest mniejsza i wynosi 4 proc.

Głównie są to osoby po 65. roku życia. Nadal 1/4 z nich nie ma konta osobistego. Z tym że odsetek nieubankowionych w tej grupie szybko maleje. W 2016 r. wynosił bowiem 39 proc.

Jednak należy mieć świadomość, że ta sama osoba może korzystać z usług więcej niż jednego banku, czyli mieć więcej niż jedno konto osobiste. I statystycznie tak jest, nawet jeśli uwzględnimy coraz popularniejszy trend zakładania rachunków osobom małoletnim przez rodziców. Wg wspomnianego badania NBP 4 proc. z nas ma przynajmniej dwa rachunki bankowe.

Po części wynika to z faktu, że niekiedy konta osobiste dodawane są w pakiecie do innych produktów finansowych. Przykładowo, by uzyskać niższe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego, klienci godzą się też na zawarcie umowy o ROR i przelewają nań wynagrodzenie. Aczkolwiek z przyzwyczajenia albo innych powodów, np. szerszego pakietu usług albo bardziej przyjaznej w obsłudze aplikacji mobilnej, aktywnie używają rachunku w innej instytucji.

Tam najchętniej otwieramy konta osobiste

Które banki przodują, jeśli chodzi o konta osobiste? Zaskoczenia nie ma.

Od lat najwięcej z nich prowadzi PKO BP. Na koniec czerwca miał ich 8,9 mln szt. To tyle, ile będące za nim Bank Pekao (4,76 mln szt.) i Santander (4,33 mln szt.) razem wzięte.

To właśnie ta trójka w największym stopniu zwiększyła w ostatnim czasie stan posiadania. Łącznie co drugie z 2 mln nowych kont otwartych między czerwcem 2021 i czerwcem 2022 zostało założone u któregoś z potentatów (odpowiednio: 507, 315 i 281 tys. szt.).

Choć liczba ROR-ów w skali całego rynku się zwiększyła, nie wszystkie organizacje zdołały powiększyć swoją bazę. Spadek nastąpił w czterech z nich. Najwięcej rachunków bieżących zamknęły Getin Bank [obecnie VeloBank (34 tys. szt.)] oraz Alior Bank (21 tys. szt.).

Przy czym nie jest to nic nadzwyczajnego. Podmioty finansowe regularnie czyszczą swoje bazy. Po części wynika to z przepisów, które nakazują automatyczne zamykanie konta w banku, jeśli nie było ono używane przez 10 lat.

Banki prowadzące najwięcej kont osobistych

Instytucja
Liczba ROR-ów (mln szt.)
PKO BP
8,9
Bank Pekao
4,76
Santander
4,33
mBank
4,08
ING Bank Śląski
3,58
Bank Millennium
3,3
Alior Bank
2,3
BNP Paribas
1,86
Credit Agricole
1,11
Getin Bank / VeloBank
1,06

Źródło: „Puls Biznesu”

Komentarze
Dodaj komentarz