Więcej chętnych do przeniesienia konta bankowego

Więcej chętnych do przeniesienia konta bankowego

Liczba wniosków o automatyczne przeniesienie konta bankowego wzrosła po raz pierwszy od trzech lat. Jednak zainteresowanie usługą jest wyraźnie mniejsze niż przed pandemią, choć powinno być odwrotnie.

Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej wynika, że w 2022 klienci złożyli 19 tys. wniosków o przeniesienie konta bankowego. Oznacza to wzrost o 15 proc. (2,5 tys. operacji) w stosunku do roku poprzedniego.

To pierwsze takie odbicie od 2019. Mimo to usługa cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż przed pandemią.

Przeniesienia konta bankowego w teorii

Jeśli chcemy przenieść konto z jednego banku do drugiego , możemy to zrobić samodzielnie albo powierzyć to zadanie instytucji, z usług której zamierzamy od teraz korzystać. Ona przejmie na siebie większość formalności.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych każdy bank musi mieć w ofercie takie rozwiązanie. Jego realizacja odbywa się przez system Ognivo , której operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Całość trwa zazwyczaj kilka dni.

Żeby zautomatyzować proces , musimy w nowym banku złożyć wniosek i upoważnienie. Przy okazji w naszym imieniu nowa instytucja może przetransferować zgromadzone na rachunku pieniądze oraz usługi z nim powiązane. Chodzi o:

  • historię operacji,
  • zlecenia stałe,
  • polecenia zapłaty,
  • istniejące pełnomocnictwa.

Ponadto organizacja, do której odbywa się przeniesienie konta bankowego , może na nasz wniosek zamknąć stary rachunek. Z danych KIR-u wynika, że decydują się na to niemal wszyscy (99 proc.) korzystający z usługi. Podobnie jak na transfer salda (pond 90 proc.).

Zdecydowanie rzadziej (kilkanaście procent przypadków) poprzez Ognivo przenoszone są ustawienia w zakresie zleceń stałych i polecenia zapłaty. Z tym że od kilku lat rośnie odsetek klientów, którzy wydają dyspozycję w tym zakresie.

Nasz nowy bank może również powiadomić wskazane przez nas podmioty (np. ZUS, urząd skarbowy, pracodawcę), że zmieniliśmy numer rachunku i instytucję, która go prowadzi. Jakie to ma znacznie?

Choć usługa nazywa się przeniesieniem, w praktyce polega na otwarciu nowego rachunku z innym numerem – zgodnym z numeracją obowiązującą w organizacji docelowej. Nie jest więc tak jak w branży telekomunikacyjnej, gdzie przenosi się numer telefonu między operatorami.

Automatyczne przenoszenie konta na przestrzeni lat

W ub. r. najwięcej (5170) wniosków o przeniesienie konta bankowego złożono w I kwartale . Najmniej (4303) było ich w III kwartale.

Podobna prawidłowość wystąpiła rok wcześniej. Aczkolwiek nie jest ona żelazną regułą. Na przestrzeni lat okresy największej i najmniejszej popularności usługi w ciągu roku zmieniały się.

Widać za to mniejsze nią zainteresowanie. Przed pandemią tylko raz zdarzyło się, by klienci złożyli mniej niż 30 tys. wniosków o przeniesienie konta bankowego. Natomiast od 2020 tylko raz został przekroczony próg 20 tys.

Trudno wskazać konkretną przyczynę. Teoretycznie w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego popularność usługi powinna być dużo większa. Być może wolimy zajmować się tym samodzielnie, bo mamy mniejsze zaufanie do instytucji finansowych?

Inny prawdopodobny powód to upowszechnianie się zdalnych sposobów zakładania kont. Tzw. metodę na selfie, czyli potwierdzenie tożsamości poprzez wykonanie zdjęcia twarzy i skanu dowodu osobistego, stosują już niemal wszystkie banki komercyjne na rynku.

Liczba przeniesionych kont bankowych w poszczególnych kwartałach

Kwartał Rok 2022 Rok 2021 Dynamika [proc.]
1q 4764 5170 8,5%
2q 4013 4704 17%
3q 3802 4303 13%
4q 3921 4859 24%

Opracowanie: własne. Dane: KIR.

Komentarze
Dodaj komentarz