Coraz chętniej zlecamy przelewy na telefon

Coraz chętniej zlecamy przelewy na telefon

W skali całego systemu kwoty, które wysyłamy jako przelewy na telefon, idą w miliardy złotych. W ciągu 12 miesięcy liczba i wartość transferów P2P, które stanowią coraz ważniejszą część Blika, podwoiła się. Bardziej stabilna jest średnia wartość pojedynczej transakcji.

Przelew na telefon to jedna z ośmiu funkcji powstałego w lutym 2015 r. Blika , czyli polskiego systemu płatności mobilnych. Umożliwia błyskawiczne przesyłanie pieniędzy między użytkownikami o każdej porze i bez dodatkowych opłat. Również w święta i późno w nocy.

To istotne, ponieważ standardowe przelewy realizowane są trzy razy dziennie (ostatni raz o godz. 16-17) i tylko w dni robocze. Natomiast za każdy przelew ekspresowy klienci płacą 5-10 zł.

Przelewy na telefon w teorii

Obecnie przelewy na telefon (ang. peer-to-peer) dostępne są dla klientów 19 banków. By móc je wysyłać i odbierać, wystarczy pobrać aplikację jednego z nich i zarejestrować w usłudze swój numer telefonu.

Limit kwotowy pojedynczego transferu P2P określa każda z instytucji będąca członkiem systemu. Przykładowo w Banku Millennium jest to 2 tys. zł. W mBanku można jednorazowo wysłać 1 tys. zł. Ponadto użytkownik może zdefiniować go samodzielnie (w ramach limitu ustalonego przez jego bank).

Wysłanie przelewu na telefon jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić aplikację swojego banku i wybrać w niej odpowiednią funkcję. Następnie trzeba wskazać adresata transferu, określić kwotę i potwierdzić transakcję.

Przed pierwszym skorzystaniem z usługi należy zezwolić na zaimportowanie kontaktów z pamięci telefonu. Część aplikacji pokazuje, kto ze znajomych może odbierać przelewy na telefon. Symbolizuje to znaczek Blika przy nazwisku.

Dynamiczny rozwój przelewów P2P

Popularność transferów P2P rośnie z kwartału na kwartał. Zwiększa się liczba i wartość operacji. Rośnie również ich udział we wszystkich transakcjach systemu Blik. Po części wynika to z tego, że przelewy na telefon udostępniają kolejne organizacje. Względnie stabilna jest za to wartość pojedynczego przelewu.

Z danych NBP wynika, że w IV kw. 2022 klienci zlecili 76,6 mln przelewów P2P na łącznie 9,7 mld zł. Średnio dziennie było to 832,4 tys. szt. We wszystkich przypadkach to rekordowe wyniki.

W ciągu 12 miesięcy średnia dzienna, skumulowana liczba płatności i wartość transakcji podwoiły się (z odpowiednio: 429,7 tys. szt.; 39,5 mln transakcji oraz 4,5 mld zł w IV kw. 2021). Choć dynamika rozwoju usługi jest nieco mniejsza niż rok wcześniej, wciąż oscyluje wokół trzycyfrowych wartości.

Pod koniec ub. r. pojedynczy przelew na telefon opiewał na 126 zł. To o 13 zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przy czym w przeszłości zdarzały się lepsze odczyty, np. kwartał wcześniej (127 zł) oraz latem 2016 r. (136 zł) i latem 2017 r. (134 zł).

Przelewy na telefon stanowią coraz ważniejszą część ekosystemu Blika. W IV kw. 2022 co piąta transakcja w nim realizowana stanowiła transfer pieniędzy między użytkownikami. Popularniejsze (57 proc.) było tylko płaceniem kodem Blik w internecie.

Rok wcześniej przelew P2P stanowił co szósty przypadek użycia Blika. Natomiast dwa lata temu – co dziewiąty.

Komentarze
Dodaj komentarz