Faktoring nadal na ścieżce wzrostu

Faktoring nadal na ścieżce wzrostu

Choć w I kwartale dynamika, z jaką rozwija się faktoring, wyraźnie spowolniła pozostała na solidnym plusie. Z rozwiązania umożliwiające zamianę faktur na gotówkę skorzystało o prawie 9 proc. więcej firm niż przed rokiem. Przedstawiły one do wykupu 16 proc. więcej dokumentów opiewających łącznie na prawie 114 mld zł.

Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że od początku stycznia do końca marca faktorzy w zamian za faktury przedstawione im przez przedsiębiorców wykupili wierzytelności na 113,8 mld zł. To o 8,8 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Tajemnica rosnącej popularności faktoringu

Dynamika, z jaką w I kwartale urósł faktoring , wyniosła więc 8,4 proc. To kilkukrotnie mniej niż przed rokiem (32,7 proc.) i najmniej w ostatnim pięcioleciu, gdy obroty faktorów w początkowych miesiącach zwiększały się w tempie kilkunastu procent. W całym 2022 było to +27 proc.

Jednak zainteresowanie faktoringiem nie słabnie. Od 2018 wartość udzielonego w ten sposób finansowania podwoiła się (wzrost o 115 proc. z 52,9 mld zł). Dlaczego tak się stało?

Zdaniem przedstawicieli branży faktoring to z punktu widzenia firm najprostsza forma dostępu do gotówki z zewnątrz. Faktorzy udzielają finansowania na podstawie wystawionych przez przedsiębiorców dokumentów sprzedażowych. Nie oczekują przy tym przedstawienia twardych zabezpieczeń.

–Dlatego pomimo obaw i niepewności związanych z wojną w Ukrainie, zmian w sferze legislacyjno-regulacyjnej czy pogarszających się warunków gospodarczych liczba podmiotów sięgających po faktoring stale rośnie – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Jego zdaniem czynnikiem zwiększającym zainteresowanie faktoringiem jest jego prosta i wygodna dla przedsiębiorców konstrukcja. Dzięki tej usłudze mogą oni błyskawicznie zamienić wierzytelności na gotówkę

–Prostota i elastyczność sprawiają, że faktoring pozostaje najszybciej rozwijającą się usługą finansową – twierdzi Klimek. – Nasza usługa wspiera właścicieli firm w utrzymywaniu przez nich płynności, rozwijaniu biznesu i poszukiwaniu nowych rynków zbytu – dodaje.

Faktoring w I kwartale 2023

W I kwartale z faktoringu skorzystało 22,4 tys. podmiotów. Na otwarciu ub. r. było ich o 1,6 tys. mniej. Z tym że na koniec 2022 z tego rozwiązania skorzystało w sumie 24,8 tys. firm.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku przedsiębiorstwa przedstawiły do wykupu 6,4 mln dokumentów. W stosunku do I kwartału 2022 liczba faktur wzrosła o 900 tys. szt. (pond 16 proc.).

W efekcie wartość jednej faktury wyniosła 17.781 zł i w ciągu 12 miesięcy zmalała o prawie 7 proc., czyli 1310 zł. Przy czym na koniec 2022 było to 19.272 zł.

Tak jak dotychczas w strukturze dominował faktoring jawny i krajowy. Jeśli chodzi o zakres usługi, od dłuższego czasu utrzymuje się równowaga między faktoringiem pełnym i niepełnym. Okresowo (np. w 2019 i 2021) nieznaczną przewagę miał ten pierwszy, a niekiedy (np. w 2020 i od połowy 2022) – drugi.

Ta fluktuacja może wynikać ze zmieniających się nastrojów przedsiębiorców. Im większą niepewność oni odczuwają, tym większej ochrony w rozliczeniach z kontrahentami oczekują. A taką (w zamian za większą prowizję na rzecz faktora) zapewnia im faktoring pełny.

Jakie przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po faktoring?

Z danych PZF wynika, że od dłuższego czasu robią to głównie firmy produkcyjne i dystrybucyjne .

W I kwartale łącznie odpowiadały one za 81,5 proc. wartości udzielonego finansowania. To o 2 pkt proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

– Wystawiają one faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki pieniądzom z faktoringu mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania – tłumaczy Klimek. – Sięgając po faktoring, podnoszą swoją konkurencyjność, bo mogą udostępnić kontrahentom więcej czasu na uregulowanie należności – dodaje.

W ciągu roku w strukturze obrotów firm faktoringowych najbardziej zwiększył się udział podmiotów dystrybucyjnych (+2,2 pkt proc.) oraz z sektora handlu detalicznego (+1,3).

Komentarze
Dodaj komentarz