Leasing w I kwartale 2023 na solidnym plusie

Leasing w I kwartale 2023 na solidnym plusie

W pierwszych trzech miesiącach klienci zdecydowanie chętniej niż przed rokiem sięgali po leasing. O 1/4 zwiększyła się wartość sfinansowanych w ten sposób pojazdów, wśród których prym wiodły samochody osobowe oraz ciągniki siodłowe. Zastój nastał w kategorii maszyn i urządzeń oraz IT.

Wg danych Związku Polskiego Leasing w I kwartale br. wartość tego rodzaju finansowania wyniosła 23 mld zł. To o 3,5 mld zł więcej niż w tym samym okresie rok poprzedniego.

Dynamika sięgnęła 18 proc. i zdecydowanie przyspieszyła po ubiegłorocznym spowolnieniu, gdy wartość nowych umów leasingu zwiększyła się zaledwie o 77 mln zł. Natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2022 była ujemna (spadek z 20 do 19,6 mld zł).

Hity i kity leasingowe

W omawianym okresie w największym stopniu (+319 proc.) zwiększył się leasing nieruchomości. Banki i firmy leasingowe sfinansowały zakupy budynków za 218,5 mln zł.

Przy czym za ten imponujący wzrost odpowiadały głównie obiekty handlowe i usługowe. Jednak należy dodać, że nieruchomości mają marginalny (mniej niż 1 proc.) udział w całej strukturze finansowania.

Spośród największych kategorii najbardziej zwiększył się leasing pojazdów osobowych (z 7 do 9,2 mld z) oraz ciągników siodłowych (z 2,2 do 2,9 mld zł). W obu przypadkach wartość umów wzrosła o 1/3. Za tak dużą dynamiką stało prawdopodobnie odblokowanie łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej.

Potwierdzają to dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar o liczbie rejestracji pojazdów nabytych w salonach. Mimo zdecydowanie wyższych cen aut niż przed rokiem (średnio o ok. 10 proc.) właściciele zarejestrowali w pierwszych trzech miesiącach o 18 proc. więcej (w sumie 139 tys. szt.) samochodów osobowych i dostawczych dostarczonych przez dilerów.

W I kwartale zastój dosięgnął maszyny i urządzenia. Łącznie na tel cel instytucje finansowe wyłożyły 5,7 mld zł , czyli tylko o 40 mln zł (0,7 proc.) więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Jednak w tej grupie sytuacja była bardzo zróżnicowana. Z jednej strony leasing urządzeń dla przemysłu spożywczego (206 mln zł) i urządzeń do produkcji tworzyw sztucznych (354 mln zł) zwiększył się o ponad 30 proc. Z drugiej wartość zakontraktowanego sprzętu medycznego (270 mln zł) i gastronomicznego (28 mln zł) zmalała o odpowiednio 34 proc. i 43 proc.

Firmy rzadziej sięgały też po leasing IT. Jednak finansowanie w tej kategorii zmniejszyło się nieznacznie (0,8 proc.) – z 238 do 236 mln zł. Z tym że regres w podkategorii oprogramowanie był bardzo wyraźny (-1/4).

Na co idzie leasing?

Po I kwartale doszło do zauważalnych zmian w strukturze finansowania leasingiem. Z 67 do 72 proc. wzrósł udział pojazdów (łącznie: 16,4 mld zł). Z 29 do 25 proc. zmalał za to udział maszyn i urządzeń (łącznie: 5,7 mld zł).

W pozostałych kategoriach nastąpiły drobne przesunięcia. Przykładowo leasing IT odpowiadał za 1 proc. udzielonego finansowania. Przed rokiem było to 1,2 proc.

Na tym samym poziomie (1,4 proc.) pozostał udział leasingu samolotów, statków i kolei (319 mln zł). Przy czym w omawianym okresie zwiększyło się tylko (o 92 proc.) finansowanie taboru (234 mln zł). Pozostałe podkategorie były na dużym minusie.

Leasing to w istocie dwa produkty: klasyczny leasing oraz pożyczka leasingowa. W tym pierwszym udział pojazdów w wartości finansowania był jeszcze większy (78 proc.). Natomiast pożyczką leasingową przedsiębiorstwa najczęściej (2/3 wartości zawartych kontraktów) pokrywały koszty zakupu maszyn i urządzeń.

Komentarze
Dodaj komentarz