Split payment - mechanizm płatności podzielonej

Split payment - mechanizm płatności podzielonej

Split payment, czyli mechanizm płatności podzielonej powstał w celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu VAT-u. Czym jest w praktyce, na czym polega i kogo obowiązuje? Sprawdźmy.

Split payment to prosty mechanizm polegający na podzieleniu płatności należności na dwie części:

  • kwotę netto, która zasila konto dostawcy towarów lub usług;
  • kwotę podatku VAT, przesyłaną na specjalne konto VAT utworzone i prowadzone bezpłatnie przez bank.

Podstawą prawną wdrożenia mechanizmu płatności podzielonej jest Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a system wszedł w życie 1 lipca 2018 roku.

Split payment w praktyce

Pani Hanna zamówiła tkaniny i dodatki krawieckie o wartości 1230 zł brutto (1000 zł netto). Jeśli skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, kwotę netto (1000 zł) przeleje na firmowe konto dostawcy, a kwotę podatku VAT (230 zł) - na jego rachunek VAT, utworzony przez bank specjalnie z myślą o split payment.

Co ważne, kontrahent pani Hanny będzie mógł swobodnie korzystać z pieniędzy, które trafią na jego firmowe konto. Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie mógł jednak przeznaczyć wyłącznie na:

  • regulowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług względem US;
  • realizację przelewów ze swojego konta VAT na konto VAT innego przedsiębiorcy.

Rachunek VAT dla transakcji split payment

Każdy przedsiębiorca zgłoszony do urzędu skarbowego jako czynny podatnik VAT otrzyma możliwość korzystania z darmowego rachunku VAT założonego przez bank lub SKOK specjalnie na potrzeby podzielonej płatności. Zgromadzone na tym koncie środki są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej.

Obowiązek stosowania split payment — kogo obejmuje?

Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje jedynie dla transakcji wykonywanych w systemie B2B (business to business), wyłącznie w związku z zapłatą za fakturę, na której wykazano kwotę podatku VAT. Czy wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania podzielonej płatności? Nie.

Obowiązek zastosowania podzielonej płatności spoczywa na podatnikach, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

  • są podatnikami podatku od towarów i usług (co ważne — podatnikiem VAT musi być także nabywca);
  • figurująca na fakturze wartość brutto przekracza 15 000 zł;
  • co najmniej jedna pozycja na fakturze uwzględnia towary lub usługi wrażliwe, określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Są to m.in. odpady z tworzyw sztucznych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, czy sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Jeśli przedsiębiorca mimo obowiązku nie dokona płatności w systemie split payment, naraża się na konsekwencje prawno-podatkowe: karę grzywny, konieczność uregulowania dodatkowej kwoty podatku VAT czy odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie sprzedawcy za zapłatę VAT.

Split payment a JPK

Przedsiębiorcy, którzy dokonują płatności w systemie split payment oraz ci, którzy otrzymują podzieloną płatność, powinni oznaczyć takie transakcje w pliku JPK_V7.

Sprzedawcy — w części ewidencyjnej — sprzedaż, oznaczonej symbolem MPP.

Kupujący — w części ewidencyjnej — zakup, oznaczonej symbolem MPP.

Korzyści z zastosowania płatności podzielonej

Split payment nie był i nie jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców — podatników VAT. Aby zachęcić płatników do wykonywania podzielonych płatności, rząd przygotował dla nich kilka korzyści:

  • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  • przyspieszony zwrot VAT (w ciągu 25 dni). Takie udogodnienie pozwala zachować płynność finansową oraz lepszą kontrolę nad firmowym budżetem
  • brak sankcji VAT i zasady solidarnej odpowiedzialności, co ma znaczenie zwłaszcza przy nawiązywaniu współpracy z nowymi podmiotami
Komentarze
Dodaj komentarz