Nawet 2850 zł premii - iKonto Biznes w Alior Banku

2850 zł
logo banku Alior Bank
Nawet 2850 zł premii - iKonto Biznes w Alior Banku

Alior Bank przygotował promocje dla nowych klientów biznesowych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Po spełnieniu wszystkich warunków można otrzymać maksymalnie 2850 zł – za zawarcie umowy o konto i kartę Mastercard z Plusem oraz za aktywność.

Promocja 350 zł na start

Bank przeleje premię w wysokości 350 zł tym osobom, które przystąpią do promocji w okresie jej trwania – od 1 marca 2024 do 30 czerwca 2024 i spełnią następujące warunki:

 • nie mają i nie mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji żadnego produktu w Alior Banku przeznaczonego dla klientów biznesowych,
 • w okresie trwania promocji założą przez internet rachunek iKonto Biznes,
 • we wniosku online o otwarcie konta wpiszą kod PROMO350,
 • zaakceptują zgody marketingowe,
 • przed dniem zakończenia promocji wykonają przelew do ZUS lub urzędu skarbowego.

Złóż wniosek na stronie banku To tylko 15 minut

Do 1000 zł zwrotu za paliwo w promocji Premia Moneyback

Promocja „Premia Moneyback” trwa od 1 października 2023 do 31 marca 2024. Jest dostępna dla klientów, którzy w tym okresie podpiszą umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem. Alior Bank zastrzega, że na dzień rozpoczęcia promocji jej uczestnik nie może mieć żadnej karty debetowej powiązanej z kontem firmowym.

Bank zwraca 10% od kwoty każdych zakupów firmową kartą na stacjach paliw – maksymalnie 200 zł miesięcznie przez 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kartę. Łączna oszczędność na paliwie może więc wynieść nawet 1000 zł. Klient otrzyma pieniądze przelewem na swoje podstawowe konto firmowe w Alior Banku – do 15-go dnia roboczego w miesiącu, który przypada po miesiącu rozliczeniowym.

Aby otrzymać premię, klient musi w danym miesiącu spełnić następujące warunki:

 • wykonanie transakcji kartą z Plusem o łącznej wartości co najmniej 500 zł,
 • wykonanie minimum jednego przelewu z rachunku biznesowego do US lub ZUS.

Złóż wniosek na stronie banku To tylko 15 minut

Do 1500 zł premii za aktywne korzystanie z konta

Promocja „1500 zł dla firm” pozwala otrzymać do 125 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od momentu przystąpienia do niej. Jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali w Alior Banku z żadnych produktów biznesowych i założą rachunek iKonto Biznes.

Podstawowym warunkiem naliczenia premii jest wykonanie w danym miesiącu co najmniej czterech transakcji kartą debetową przypisaną do rachunku firmowego – wymóg ten nie dotyczy miesiąca, w którym klient dołączył do promocji.

Bank przyznaje premię w określonej wysokości, jeśli klient w danym miesiącu wykona czynności wskazane w regulaminie promocji:

 • 20 zł: za przelew krajowy do ZUS lub US na kwotę co najmniej 500 zł – z wyłączeniem przelewów natychmiastowych i zleceń stałych,
 • 10 zł: za przelew SEPA na kwotę co najmniej 100 euro,
 • 25 zł: za transakcje kartą debetową przypisaną do rachunku firmowego na łączną kwotę co najmniej 2000 zł,
 • 10 zł: za korzystanie za pośrednictwem Alior Banku z oferty kas fiskalnych – pod warunkiem, że uczestnik promocji otrzyma na swoje konto bonusowy przelew z PCKF o wartości 100 zł,
 • 25 zł: za wymianę walutową (kupno lub sprzedaż) na rynku spot na łączną kwotę co najmniej 5000 jednostek obcej waluty lub za przewalutowanie pomiędzy rachunkami firmowymi uczestnika promocji na łączną kwotę co najmniej 5000 jednostek obcej waluty,
 • 15 zł: za co najmniej 3 przelewy w walucie obcej w Polsce lub 3 przelewy zagraniczne,
 • 5, 10 lub 20 zł za utrzymanie średniomiesięcznego salda na koncie biznesowym:

- 5 zł: od 10 000, 01 zł do 50 000 zł,

- 10 zł: od 50 000,01 zł do 100 000 zł,

- 20 zł: powyżej 100 000,01 zł.

Bank przekazuje premię w cyklach miesięcznych – najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym uczestnik spełnił wymagane warunki. Pierwszą premię klient otrzyma w kolejnym miesiącu od daty przystąpienia do promocji.

Złóż wniosek na stronie banku To tylko 15 minut

Karta z Plusem w promocji za 0 zł

Alior Bank ogłosił również promocję „Karta z Plusem za 0 zł”. W jej ramach klient biznesowy może uniknąć opłat za korzystanie z karty debetowej przypisanej do rachunku iKonto Biznes – od dnia przystąpienia do promocji do końca 2024 roku.

Bank ustalił następujące warunki promocji:

 • złożenie przez klienta wniosku o wydanie karty debetowej Mastercard z Plusem do iKonta Biznes w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2024,
 • brak posiadania do tej pory przez uczestnika promocji firmowej karty debetowej w Alior Banku.
logo banku Alior Bank
Załóż iKonto Biznes w promocji 2850 zł
Przejdź na stronę banku
Komentarze
Dodaj komentarz